22,220,000 VNĐ

Bộ trà gốm sứ Minh Long Hoàng Liên 1.3L có:

  • 1 Bình trà 1.3L + nắp
  • 6 Tách trà 0.20L
  • 6 Dĩa lót 15cm
  • 1 Chén đường 10cm + nắp
  • 1 Rót sữa 0.22L

Out of stock

SKU: 01134046003 Category: