6.050.000VNĐ

Bộ trà gốm sứ Minh Long Đài Các Hoa Vàng 1.3L gồm:

  • 01 bình trà 1.3L
  • 06 tách 0.18L
  • 06 dĩa lót tách 15cm
  • 01 hủ đường 10cm
  • 01 chế sữa 0.22L

Out of stock