2.640.000VNĐ

Bộ trà gốm sứ Minh Long Awakening 1.25L gồm:

  • 01 bình trà 1.25L
  • 06 tách 0.2L
  • 06 dĩa lót tách 15cm
  • 01 hủ đường
  • 01 chế sữa

Out of stock