Bộ trà gốm sứ Minh Long 0.8L Mẫu Đơn Vàng

01 bình trà

06 tách trà

06 dĩa lót tách

 

SKU: 01080148303 Category: