Bộ trà gốm sứ Minh Long 0.8L Camellia Hoa Mai

01 bình trà 0.8l

06 tách trà

06 dĩa lót tách

SKU: 01803847803 Category: