451,000 VNĐ

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Daisy IFP Hoàng Đào 9 sản phẩm gồm:

6 Chén cơm 11 cm

1 Dĩa sâu lòng 23 cm

1 Dĩa tròn ảo 25 cm

1 Tô trung 20 cm