820,600 VNĐ

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Daisy Hồng Mai 22 sản phẩm gồm:

STT TÊN HÀNG ĐVT SL
1 Chén cơm Cái 6
2 Dĩa lót chén Cái 6
3 Chén chấm Cái 6
4 Tô trung Cái 1
5 Dĩa tròn 22cm Cái 1
6 Dĩa tròn 26cm Cái 1
7 Dĩa tròn sâu 23cm Cái 1
Mã: 22349 Danh mục: