2,087,800 VNĐ

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Camellia Kết Duyên 23 sản phẩm gồm:

6 chén cơm 12 cm

6 dĩa lót chén 15.5 cm

6 chén chấm 9 cm

1 dĩa tròn 20 cm

2 dĩa tròn 27 cm

1 dĩa súp 23 cm

1 tô trung 20 cm

Mã: 23134 Danh mục: