4,840,000 VNĐ

Bình hoa gốm sứ Minh Long Sen Vàng 40 cm