2,750,000 VNĐ

Bình hoa gốm sứ Minh Long Lộc Phát Sen Vàng Nền Vàng 28 cm