825.000VNĐ

Bình hoa gốm sứ Minh Long Kiêu Sa

Out of stock