Showing all 7 results

TÔ TRÁI CÂY GỐM SỨ MINH LONG

Tô trái cây gốm sứ Minh Long Tiệp Chỉ Vàng

880,000 VNĐ

TÔ TRÁI CÂY GỐM SỨ MINH LONG

Tô trái cây gốm sứ Minh Long Tiệp Trắng

550,000 VNĐ

TÔ TRÁI CÂY GỐM SỨ MINH LONG

Tô trái cây gốm sứ Minh Long Tứ Quý

1,100,000 VNĐ

TÔ TRÁI CÂY GỐM SỨ MINH LONG

Tô trái cây Khổng Tước Cobalt trang trí vàng

9,350,000 VNĐ