Xem tất cả 5 kết quả

THỐ GỐM SỨ MINH LONG

Thố Camellia trắng 18 cm

291,500 VNĐ

THỐ GỐM SỨ MINH LONG

Thố Daisy trắng 1.8 L

247,500 VNĐ

THỐ GỐM SỨ MINH LONG

Thố Daisy trắng 3.0 L

379,500 VNĐ

THỐ GỐM SỨ MINH LONG

Thố Jasmine trắng 22 cm

401,500 VNĐ

THỐ GỐM SỨ MINH LONG

Thố vành Jasmine trắng 12 cm

90,200 VNĐ