Hiển thị một kết quả duy nhất

1,485,000 VNĐ
957,000 VNĐ
4,180,000 VNĐ
407,000 VNĐ
583,000 VNĐ