Showing 13–24 of 29 results

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa gốm sứ Minh Long Kiêu Sa

825,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa gốm sứ Minh Long Mai Cobalt

935,000 VNĐ
49,500,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa gốm sứ Minh Long Thuận Buồm

1,320,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa Hạnh Phúc 27 cm

1,100,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa Hỏa Biến 22 cm

1,980,000 VNĐ
1,650,000 VNĐ
2,750,000 VNĐ
8,470,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa Lộc Phát Sen Vàng Nền Xanh 28 cm

2,750,000 VNĐ

BÌNH HOA GỐM SỨ MINH LONG

Bình hoa Lộc Phát Sen Vàng Nền Xanh 40 cm

8,470,000 VNĐ
6,050,000 VNĐ